Aktuálně
IMOS Development připravuje Obytný soubor Kuřim – Záhoří

IMOS Development připravuje Obytný soubor Kuřim – Záhoří

Lokalita záměru se nachází v rozvojové ploše města Kuřimi, které leží 13 km severně od Brna, 11 km jihovýchodně od Tišnova a 17 km jihozápadně od Blanska. Území Kuřimi je součástí zájmového území města Brna, které tvoří jádro Brněnské sídelní aglomerace. Vlastní...

Urbanismus: Řešené území na východě Kuřimi

Urbanismus: Řešené území na východě Kuřimi

Řešené území se nachází na východě Kuřimi a skládá se ze dvou částí – Záhoří (cca 90 ha) a Podlesí (cca 30 ha), které jsou od sebe odděleny krajskou silnicí I/43. Řešená změna využití území vytváří novou městskou část s plochami individuálního i hromadného bydlení...