Urbanismus: Řešené území na východě Kuřimi
}
5. 3. 2021

Sdílet článek:

Řešené území se nachází na východě Kuřimi a skládá se ze dvou částí – Záhoří (cca 90 ha) a Podlesí (cca 30 ha), které jsou od sebe odděleny krajskou silnicí I/43. Řešená změna využití území vytváří novou městskou část s plochami individuálního i hromadného bydlení doplněného plochami pro sport, rekreaci a komerci. Urbanistická studie slouží jako podklad pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi.

Zástavba jihozápadní části lokality Záhoří je řešena v projektu 00149, zástavba severní části lokality v projektu 00164.

Více na webu knesl-kyncl.com/projekty/kurim-zahori

Zdroj/foto: Knesl Kynčl architekti s.r.o.

Aktuálně